Webs4U.nl - logo
Wereldbol - uw link naar het web

CSS For Horizontal Menu Css3Menu.com

Text4U - uw partner voor teksten

De werkwijze van Webs4U kent vier fases. Zo werken we samen stap voor stap naar het eindresultaat. Simpel, duidelijk.

 

Kennismakingsgesprek

Hierin inventariseren én concretiseren we uw wensen. We bespreken o.a. doel, uitstraling navigatie en daarmee het aantal pagina’s, eventuele opties, óf en zo ja hoe u foto’s en andere illustraties en teksten gaat aanleveren. Ook bespreken we domeinnaamregistratie en webhosting; gaat u het zelf regelen of laat u dat liever door Webs4U doen.

Concept ontwerp

U ontvangt een concept-ontwerp van de toekomstige home page en een tweede pagina. Dit ontwerp gaat vergezeld van een offerte. Mocht het concept niet voldoen aan uw verwachtingen dan kan het uiteraard worden aangepast en volgt dus een tweede.

Bouwfase

Na acceptatie van offerte en ontwerp, start de bouw van uw site zodra de benodigde informatie door Webs4U is ontvangen. Uiteraard is er regelmatig contact en zijn kleine aanpassingen (bijvoorbeeld een andere foto of tekst) nog altijd mogelijk, maar de onderliggende structuur ligt nu in principe vast. Indien u nu nieuwe wensen en/of eisen heeft die van invloed zijn op de structuur van de site, dan kunnen deze nu alleen nog tegen meerwerk worden gerealiseerd. Uiteraard wordt de site uitvoerig getest.

Oplevering en acceptatie van de site.

Uw link naar het web

Voor hulp bij (web-)teksten

Ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nr. 32136968 - Algemene Voorwaarden - ©2012